Kvarteret Ödlans logotyp

Biosfärområdet Östra Vätterbranterna

Biosfärområdet Östra Vätterbranterna har blannat annat utställningar, ambassadörsträffar och studiecirklar på kvartert Ödlan.


Kvarteret Ödlan är hemvisten för den mobila utställningen om Biosfärområde Östra Vätterbranterna och Agenda 2030länk till annan webbplats. Biosfärområden är menade att vara arenor för implementering av de globala miljömålen Agenda 2030. Vi vill inspirera andra i arbetet med hållbar utveckling och tanken med utställningen är också att inspirera till både spontana och pedagogiskt styrda samtal om FN’s 17 Globala Mål för hållbar utveckling. Illustrationen är skapad av Nils-Petter Ekwalllänk till annan webbplats och material om arbetet med Agenda 2030 kan du läsa på https://www.ostravatterbranterna.se/agenda2030/länk till annan webbplats

Föreningen har också studiecirklar och deras utbildning till biosfärambassadörer hålls här i huset.

På utställningen kan du lära dig mer om biosfärområdet och Agenda 2030.

bild