Kvarteret Ödlans logotyp

Ödlan - ett tillfälligt naturum

 

Ett naturum fungerar som en portal till naturen i allmänhet och till skyddade naturområden i synnerhet. Namnet ”Naturum” är ett registrerat varumärke som Naturvårdsverket äger rätten till. Kommunens mål är att på lång sikt skapa ett centralt beläget ”Naturum” och vi börjar här på Kvarteret Ödlan. Varmt välkomna till denna mötesplats för natur och kultur, i ett stadsutvecklingsområde, sjönära läge och vid stadens mest populära promenadstråk.

Det finns totalt fyra närliggande naturreservat mitt inne i staden. På Munksjön finns roddbanor och en kabelpark för vattenskidåking. Här finns möjlighet till fiske, brygga för flotteturer eller lägg i en kanot och paddla upp för den magiska Tabergsån.

Utställning: Agenda 2030 och Biofärområdet Östra Vätterbranterna
Från och med februari finns en utställning om Agenda 2030 som samtidigt kommer berätta mer om området Biosfärområdet Östra Vätterbranterna. Biosfärområdet utgör ca en tredjedel av kommunens yta och är ett av fem Biosfärområden i Sverige.

Hållbar utveckling kommer generellt att vara en röd tråd i all verksamhet på Ödlan.

Värnar om det gröna och digitala verktyg
En kartläggning av naturens gratistjänster - så kallade ekosystemtjänster – är nyligen gjord, varav friluftslivet är en viktig sådan. Att arbeta med naturvård och rekreation parallellt är gynnsamt för båda delar. Nu finns ett digitalt verktyg som gör det möjligt att värdera olika ekosystemtjänster. Det blir ett bra underlag för samhällsplanering, vilket är extra viktigt i den här delen av staden, som just nu håller på att växa fram.

För att kunna utveckla friluftslivet tillsammans med civilsamhället, finns ett annat nytt digital verktyg för inhämtning av geografiskt data. Vart ska spåret gå? Vad ska grillplatsen ligga? Ett enkelt, roligt och pedagogiskt sätt att ta fram bra underlag för fortsatt dialog. När spåren är beslutade är det enkelt att skicka in det till kommunkartan och vidare ut till Naturkartan - en app som vägvisar ut i naturen.

Utomhuspedagogik
Att vara ute i naturen tidigt är viktigt för att grundlägga en god vana och är man i naturen så har man också en benägenhet att ta hand om den, vilket är nog så viktigt.

I Jönköpings kommun finns Naturskolan på Upptech som jobbar med undervisning och fortbildning i utomhuspedagogik. Naturskolan ingår bl.a. i kommunens stora satsning på ”IT för bättre lärande” i förskolan, där pedagogerna får tips och hjälp att använda digital teknik utomhus. Samtidigt har Jönköping University och Naturskolan ett samarbete kring forskning och praktik kopplat till utomhuspedagogik.

I kommunen görs nu även en rörelsesatsning i skolan som ska bidra till att barn rör på sig mer under skoldagen. En del i satsningen är att inspirera till ökad undervisning utomhus. Det är ett samarbete mellan Smålandsidrotten och Jönköpings kommun.

En del av kommunens klimatväxlingspengar har använts till inköp av eldrivna lådcyklar - så kallade kompiscyklar - till förskolorna och de är ett fantastiskt verktyg för utomhuspedagogisk verksamhet.

En tanke är att Kvarteret Ödlan ska kunna fungera som en länk till Naturskolan och annan pedagogisk utomhusverksamhet framöver

Den 29-30 augusti stod Jönköping som värd för konferensen UTE ÄR INNE.

Naturbild

Muralmålningen ovan är gjord av Björn Skallström och finns på Ödlan. Den visar upp en samling av kommunens ansvarsmiljöer och ansvarsareter. (Dag Fredriksson, kommunekolog.)