Kvarteret Ödlans logotyp
Målning av Björn Skallström som finns på Ödlan. Den visar upp en samling av kommunens ansvarsmiljöer och ansvarsarter.

Målning av Björn Skallström som finns på Ödlan

Ödlan - ett tillfälligt naturum

Ett naturum fungerar som en portal till naturen i allmänhet och till skyddade naturområden i synnerhet. Namnet ”Naturum” är ett registrerat varumärke som Naturvårdsverket äger rätten till. Kommunens mål är att på lång sikt skapa ett centralt beläget ”Naturum” och vi börjar här på Kvarteret Ödlan.

Det finns totalt fyra närliggande naturreservat mitt inne i staden. På Munksjön finns roddbanor och en kabelpark för vattenskidåking. Här finns möjlighet till fiske, brygga för flotteturer eller lägg i en kanot och paddla upp för den magiska Tabergsån.

Agenda 2030 och Biofärområdet Östra Vätterbranterna

Från och med februari finns en utställning om Agenda 2030 som samtidigt kommer berätta mer om området Biosfärområdet Östra Vätterbranternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Biosfärområdet utgör ca en tredjedel av kommunens yta och är ett av fem Biosfärområden i Sverige.

Hållbar utveckling kommer generellt att vara en röd tråd i all verksamhet på Ödlan.

Värnar om ekosystemtjänster

En kartläggning av naturens gratistjänster - så kallade ekosystemtjänster – är nyligen gjord, varav friluftslivet är en viktig sådan. Att arbeta med naturvård och rekreation parallellt är gynnsamt för båda delar. Kommunen har ett digitalt verktyg som gör det möjligt att värdera olika ekosystemtjänster. Det blir ett bra underlag för samhällsplanering, vilket är extra viktigt i den här delen av staden, som just nu håller på att växa fram.

Utomhuspedagogik

Att vara ute i naturen tidigt är viktigt för att grundlägga en god vana och är man i naturen så har man också en benägenhet att ta hand om den, vilket är nog så viktigt.

I Jönköpings kommun finns bland annat Naturskolan på Upptechlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som jobbar med undervisning och fortbildning i utomhuspedagogik.

En tanke är att Kvarteret Ödlan ska kunna fungera som en länk till Naturskolan och annan pedagogisk utomhusverksamhet framöver.