Kvarteret Ödlans logotyp

Om Kvarteret Ödlan

Kvarteret Ödlan är ett nytt kultur- och  naturhus vid Södra Munksjön strand. Kvarteret Ödlan är en ny mötesplas och drivs av Kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med Södra Munksjön Utvecklings AB (SMUAB). Som ett led i stadsutvecklingen har SMUAB önskan och viljan att göra området levande på detta vis även under tiden byggnation och utveckling sker. Här kommer det att finns möjligheter för föreningar, nätverk och enskilda att bedriva verksamhet. Syfte är att driva tillfällig verksamhet i ca 10 års tid.


Ett levande kvarter med öppna dörrar

Kvarteret Ödlan är öppet för alla. Här finns det verksamheter som äger rum återkommande varje vecka, som Cykelköket - och enskilda evenemang,som konserter eller konstutställningar. Naturvägledning, öppna föreläsningar och en brygga utanför dörren - rakt ut i vacker natur.

Är du intresserad av att använda någon av lokalerna för din verksamhet? Välkommen att kontakta oss!

Läs mer om

Södra Munksjön

Kultur och fritidsförvaltningen