23 oktober 15:00 - 17:00

-

Ulla Frid, Bernt Lindqvist, Gunnar Andersson och Leif A Jansson

Gratis

Redan grottmänniskor lär ha samlats runt lägerelden och berättat för varandra. Vi blåser liv i traditionen i vår moderna tid!

Alla åldrar är välkomna att lyssna och själva berätta om intressanta ting, där ett ämne ofta hakar i ett annat på ett naturligt sätt. Vi träffas tre söndagar i höst:18/9, 23/10 och 20/11 kl.15-17.

Kom med och upptäck hur det muntliga berättandet kan berika tillvaron!

Ingen anmälan.

Ulla Frid, Bernt Lindqvist, Gunnar Andersson och Leif A Jansson