Man med glasögon håller en stor mamuttbete över axeln.

Föreläsning - DNA ger nya kunskaper om mammutens utöende

28 april 15:30 - 17:00

-

Jönköpings kommun

Gratis

Kom och lyssna på Love Dalén, Professor och forskningsledare, Naturhistoriska riksmuseetom om hur förhistoriskt DNA ger oss nya kunskaper om mammutens uppkomst och utdöende.

Möjligheten att utvinna DNA från förhistoriska lämningar representerar en unik möjlighet att undersöka evolution i realtid. Detta gör det möjligt att till exempel undersöka hur utdöda arter är släkt med andra djur, och hur genetiska faktorer påverkar arter när de närmar sig utrotningens rand. I denna presentation kommer Love Dalén,Naturhistoriska riksmuseet, Professor och forskningsledare på Centrum för paleogenetik. att presentera flera nya fallstudier där DNA från uråldriga ben och tänder har använts för att reda ut mammutarnas evolutionära historia.

Biljettinformation

Föreläsningen är gratis. Under tiden bjuder vi på lättare förtäring – utan kostnad förutsatt att anmälan görs minst tre dagar innan föreläsningen. Ange eventuell specialkost via e-post vid anmälan.