En stor sten och två stockar skapar en sittgrupp utomhus i naturen. Bredvid en skylt med texten "utomhuspedagogik". 

Utomhuspedagogik i Sverige och på Island

5 april 16:30 - 17:30

-

Jönköpings kommun

Gratis

”Kläder efter väder”, fri lek eller pedagogisk utomhusundervisning? Visst är det lite kaosartat när eleverna ska ut till en annan lärande arena.

Maria Hammarsten, doktorand i pedagogik vid Jönköping University och lektorerna Brynhildur Bjarnadóttir och Nanna Ýr Arnardóttir från Akureyri University på Island håller en föreläsning om utomhuspedagogik.

Föreläsningen belyser pedagogisk utomhusundervisning med olika förutsättningar. ”Kläder efter väder”, fri lek eller pedagogisk utomhusundervisning? Visst är det lite kaosartat när eleverna ska ut till en annan lärande arena, när de precis har socialiserats in till klassrumsundervisning.

Forskning visar att en växelverkan mellan olika undervisningsmiljöer är att föredra för elevers lärande och utveckling. Hur kan utomhuspedagogik bedrivas på Island där det inte finns någon direkt ”skog” med träd?

Välkommen du som lärare eller arbetar inom pedagogisk verksamhet, och bli inspirerad och få nya verktyg till din egna undervisning.