Bild på Maria Hammarsten. Friluftslivets år-loggan är med i bilden.

Föreläsning: Utomhuspedagogik - Barns utomhusmiljöer i urbaniseringens spår

2 september 11:30 - 13:00

-

Jönköpings kommun

INSTÄLLT

OBS Inställt! Nytt datum 23 september. Lär dig mer om utomhuspedagogik och barns utomhusmiljöer. Doktorand Maria hammarsten berättar under en lunchföreläsning.

Barn har rätt till utomhusplatser för lek och aktiviteter, men det pågår samtidigt en förtätning till förmån för bostadsbyggande och trafik. År 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige och det bör leda till förändringar som att barn ska få sin röst hörd och tas på allvar i frågor som berör barn.

Barn är oslagbara att hitta olika platsers meningserbjudanden. Maria forskar tillsammans med barn och kommer berätta om ”what are schoolchildren doing out there?” och pedagogisk markanvändning.

Lyssna till Maria Hammarsten, doktorand i pedagogik vid Jönköping University.

Friluftslivets år 2021 är pågående. Det firas bland annat med ett föredrag om det utomhuspedagogiska pilotprojektet mellan Jönköpings kommun och Jönköping University.