17 oktober 15:00 - 17:00

-

7 Jönköpingsbor + Kvarteret Ödlan

Gratis

Välkommen att berätta eller bara lyssna.

Max 15 personer (eller ev. färre beroende på rådande restriktioner)

Entrén är fri, kaffe och annan dryck går att köpa.

Vi är en grupp av sju Jönköpingsbor dom tagit initiativ till ett berättarcafé. Vi vill öppna för muntliga berättelser av olika slag.

Anmälan senast 5 dagar innan till henrik.hermansson@jonkoping.se