Kvarteret Ödlans logotyp

Samarbeten

Utöver de verksamheter som är på Ödlan fasta tider varje vecka, är det många olika föreningar och nätverk som verkar på Ödlan med olika evenemang och träffar. Här nedan är några exempel. 

Min Opera

Scenkonst Jönköping

Södra Vätterbygdens Konstrunda

Technoverket

Kulturföreningen Sticket

Östra Vätterbranterna

Roddarnas

X-rundan

All:in