Kvarteret Ödlans logotyp

Östra Vätterbranterna

Biosfärområdet Östra Vätterbranterna har blannat annat utställningar, ambassadörsträffar och studiecirklar på kvartert Ödlan.

På utställningen kan du lära dig mer om biosfärområdet och Agenda 2030.

 

bild