Kvarteret Ödlans logotyp

Ödlan - ett tillfälligt natur -rum

Ett naturum fungerar som en portal till naturen i allmänhet och till skyddade naturområden i synnerhet. Namnet ”Naturum” är ett registrerat varumärke som Naturvårdsverket äger rätten till. Kommunens mål är att på lång sikt skapa ett centralt beläget ”Naturum” – vi börjar här på kvarteret Ödlan. Varmt välkomna till denna mötesplats för natur och kultur, i ett stadsutvecklingsområde, sjönära och vid stadens mest populära promenadstråk.

Det finns totalt fyra närliggande naturreservat mitt inne i staden. På Munksjön finns roddbanor där SM i rodd och allsvenskan i segling gick av stapeln under 2017 års H2O festival. Här finns möjlighet till fiske, brygga för en flotttur alternativt lägg i en kanot och paddla upp för den magiska Tabergsån. Inom kort finns också en kabelpark för vattenskidåking precis utanför dörren.

Muralmålningen härintill är gjord av Björn Skallström och finns på Ödlan, den visar upp en samling av kommunens ansvarsmiljöer och ansvarsarter/ Dag Fredriksson kommunekolog.
 

Utställning: Agenda 2030 och Biofärområdet Östra Vätterbranterna
Från och med februari finns en utställning om Agenda 2030 som samtidigt kommer berätta mer för dig om området Biosfärområdet Östra Vätterbranterna. Biosfärområdet utgör ca en tredjedel av kommunens yta och är ett av fem Biosfärområden i Sverige.

Hållbarutveckling kommer generellt att vara en röd tråd i all verksamhet på ödlan.


Värnar om det gröna och digitala verktyg
En kartläggning av naturens gratistjänster - så kallade ekosystemtjänster – är nyligen gjord, varav friluftslivet är en viktig sådan. Att arbeta med naturvård och rekreation parallellt är gynnsamt för båda delar. Nu finns ett digitalt verktyg som gör det möjligt att värdera olika ekosystemtjänster. Det blir ett bra underlag för samhällsplanering, vilket är extra viktigt i den här delen av staden, som just nu håller på att växa fram.

För att kunna utveckla friluftslivet tillsammans med civilsamhället, finns ett annat nytt digital verktyg för inhämtning av geografiskt data. Var skall spåret gå? Vad skall grillplatsen ligga? Vilken plats är mest lämplig för en viss åtgärd? Ett enkelt, roligt och pedagogiskt sätt att ta fram bra underlag för fortsatt dialog. När spåren är beslutade enkelt skicka in det till kommunkartan och vidare ut till Naturkartan - en app som vägvisar ut i naturen.

Civilsamhället, en förutsättning för ett fungerande friluftsliv
Kommundelsutveckling är en form av medborgardialog med relativt snabba fysiska resultat. Boende och verksamma i en kommundel ges möjlighet vara med och påverka och utveckla sin fysiska närmiljö.

Föreningslivet är en fantastisk resurs, samarbetspart, och en förutsättning för ett väl fungerande friluftsliv. De har kunskapen, engagemanget, och är ofta de som gör det möjligt att vi kan erbjuda ett rikt friluftsliv - de bästa vägvisarna ut i naturen. Genom ett naturvårdråd, workshops av olika slag, samverkansavtal och via olika projekt arbetar vi gemensamt med friluftslivsutveckling.

Naturturism & friluftsliv; Vad får man göra på vems mark? Kommunen har tillsammans med Smålandsturism, Destinationen, Biosfärområdet Östra Vätterbranterna, Länsstyrelsen, Naturturismföretag och LRF börjat bearbeta frågan ”Naturturism och friluftsliv på annans mark – Hur vi gör i vår region gällande vett och etikett när det kommer till aktiviteter på annans mark eller vatten.”

Tillgänglig natur; I samverkan med Funktionsrätt i Jönköpings län och Länsstyrelsen tittar kommunen på hur vi kan bli ännu bättre på att vägvisa personer med någon form av funktionsnedsättning, ut i naturen.

Utomhuspedagogik
Att vara ute i naturen tidigt är viktigt för att grundlägga en god vana och är man i naturen så har man också en benägenhet att ta hand om den, vilket är nog så viktigt.

I Jönköpings kommun finns Naturskolan på Upptech som jobbar med undervisning och fortbildning i utomhuspedagogik. Naturskolan ingår bl.a. i kommunens stora satsning på ”IT för bättre lärande” i förskolan, där pedagogerna får tips och hjälp att använda digital teknik utomhus. Samtidigt har Jönköping University och Naturskolan ett samarbete kring forskning och praktik kopplat till utomhuspedagogik.

I kommunen görs nu även en rörelsesatsning i skolan som ska bidra till att barn rör på sig mer under skoldagen. En del i satsningen är att inspirera till ökad undervisning utomhus. Det är ett samarbete mellan Smålandsidrotten och Jönköpings kommun.

En del av kommunens klimatväxlingspengar har använts till inköp av eldrivna lådcyklar - så kallade kompiscyklar - till förskolorna och de är ett fantastiskt verktyg för utomhuspedagogisk verksamhet.

En tanke är att Kvarteret ödlan ska kunna fungera som en länk till Naturskolan och annan pedagogisk utomhusverksamhet framöver

Den 29-30 aug står Jönköpings som värd för konferensen UTE ÄR INNE. Anmäl erlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster innan den 20 mars till ett mer fördelaktigt pris. 

Nytt anslag för friuftslivsutveckling
Ett nytt anslag i den kommunala budgetet, för friluftslivsutveckling, tillkom 2018. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för ett ännu bättre fungerande friluftsliv i hela kommuen. Anslaget är kopplat till friluftsrådets arbete där alla förvaltningar är representerade och skall följa "Plan för friluftsliv 2018-2023". Tack vara dessa medel har vi under 2018 satt igång arbetet med att få en toalett på plats i vattenledingsparken, ett tak för naturskolan (föreninglivet, allmänheten) i John Bauers park och möjligheten att tillgängliggöra en fin utsiktsplats i kommunens nya naturreservatet Häggeberg och Granbäcks lövskogar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterNaturbild